Pirátský názor: Jižní listy – Duben 2021

Počet obyvatel v městském obvodě Ostrava-Jih klesl pod magickou hranici 100 000 lidí. Co považujete za hlavní příčinu tohoto stavu? Jaké kroky byste podnikli, aby se občané z Jihu nestěhovali do jiných lokalit? V čem vidíte výhody trvalého bydliště v našem městském obvodě?

„Pirátský názor“ je odpověď Pirátů z Jihu na pravidelnou měsíční otázku redakce Jižních listů. Rozsah článku je redakcí striktně omezen.

Podle průzkumu fajnOVA se v následujících 10 letech chystá Ostravu-Jih opustit až 45 % obyvatel. Jedná se o poměrně alarmující číslo, které je třeba vnímat jako zásadní problém našeho obvodu. Nezvratným faktem je, že za posledních 10 let ztratil obvod pravidelně každý rok asi 1 % svých obyvatel. Přesná analýza toho, proč lidé odcházejí, bohužel chybí. Jih byl od počátku budován jako rezidenční čtvrť a drtivá většina obyvatel tak denně dojíždí za prací mimo jeho hranice. Pro zatraktivnění života na Jihu je proto nutné nabídnout dostupné a konkurenceschopné bydlení s pestrou nabídkou kvalitních služeb a efektivní a rychlou dopravou. Myslíme si, že by radnice obvodu měla tyto oblasti přímo podporovat a aktivně tak bojovat proti dalšímu snižování počtu svých obyvatel.

Zdroj: Jižní listy – Duben 2021