Kdo a v čem na Jihu plave

Občané nejlidnatější městské části Ostrava-Jih už dlouho diskutují o tom, že by možná vůbec nebylo špatné, kdyby jejich obvod měl k dispozici vlastní krytý bazén. Je to utopie, zbytečně odčerpávající veřejné prostředky, nebo skvělý nápad?

Jen projekt výstavby krytého bazénu nebo podobného zařízení by stál řádově desítky až stovky milionů korun. Pro srovnatelné údaje nemusíme nikam daleko – třeba do nedaleké Karviné, jejíž zastupitelstvo před několika měsíci schválilo podobný projekt za 280 milionů korun. Více zjistíte zde.

Rozpočet Jihu však není ani nafukovací, ani bezedný. Jednoduše řečeno, na takovouto investici nemá obvod aktuálně dostatek financí. Statutární město Ostrava obdobnou stavbu rovněž nepřipravuje, protože při realizaci projektů postupuje podle Strategického plánu města Ostravy pro sport 2017-2025. Ten je dostupný na stránkách MMO zde.

Šetrné a inteligentní hospodaření s veřejnými prostředky je nanejvýš důležité, snad bych měl napsat zásadní. Obvod nedisponuje žádným investičním fondem, do kterého by si postupně odkládal finanční prostředky pro podobné nákladné projekty. V plné nahotě se ukazuje, jak kontraproduktivní může být absence jakéhokoliv dlouhodobějšího plánování a koncepce investic a výstavby. Aktuálně se investuje náhodně, avšak zcela bez plánu a kvalitní vize rozvoje obvodu.

Ale chceme-li se zodpovědně zabývat úvahami nad případnou výstavbou krytého bazénu, musíme si nezbytně položit otázku, jak bude možné bazén následně využít. Jednoúčelový krytý bazén postrádá smysl; pokud už by se vedení radnice Ostravy-Jihu rozhodlo pro tak vysokou investiční částku, bylo by určitě výrazně ekonomičtější a výhodnější vybudovat multifunkční komplex, kde kromě bazénu najdou občané Jihu i další atraktivní služby – saunu, masáže, fitness centrum nebo solární studio. Obdobné komplexy však již v Ostravě máme, jmenujme třeba Vodní svět!!! (Čapkárna) v Moravské Ostravě a Krytý bazén Sareza v Porubě. Možnosti, kam si jít zaplavat už jsou v současné době na Jihu také, například v ZŠ Alberta Kučery, kam chodí děti. Bohužel kapacita konkrétně zde je značně omezená, přestože je o tuto možnost značný zájem. A tak je jistě žádoucí, hledat jiné možnosti a alternativy.

Pokud by byl projekt krytého bazénu realizován, obvod by se neměl stát jeho provozovatelem. Správa a údržba podobného zařízení je velmi nákladná. Nabízí se možnost zajistit provoz prostřednictvím městské společnosti Sareza, spadající pod statutární město Ostravu. Avšak jedině za předpokladu, že si obvod ponechá pravomoc jednat se společností o tom, co si občané přejí a co případně potřebují změnit. Již před rokem projevila soukromá společnost IKEA zájem postavit na svých pozemcích bazén, včetně menšího hotelu. I v tomto případě by se o provoz mohla starat Sareza. Tato informace je k dispozici v zápise ze zastupitelstva z března 2018 na straně 14 dole. Jako Piráti tuto variantu – soukromý vlastník postaví bazén na svém pozemku – podporujeme.

Na závěr bych chtěl zdůraznit, že ačkoliv jsou investice pro obvod a život jeho obyvatel nesmírně důležité, dlouhodobě nelze souhlasit s jejich nahodilou a nekoncepční realizací. Zejména v investiční oblasti jde o velmi špatnou cestou. Stavba multifunkčního komplexu, určeného pro kvalitní využití volného času, by obvodu jistě zvýšila prestiž a rozšířila nabídku sportovních a volnočasových služeb.  Přesto jsme přesvědčeni, že v současné době musí obvod řešit naléhavější problémy. Není třeba se dlouho procházet po obvodě a „bolavá místa“ jsou zjevná, zvláště v oblasti údržby a správy obvodu. Nepochybně máme ještě v živé paměti stav chodníků a cest v posledním zimním období. Varianta výstavby krytého bazénu společností IKEA však má naši podporu.