Pirátský názor: Jižní listy – Říjen 2023

Jakým způsobem by se podle vás mělo přistupovat k plánované revitalizaci náměstí SNP v Zábřehu a jeho okolí?

„Pirátský názor“ je odpověď Pirátů z Jihu na pravidelnou měsíční otázku redakce Jižních listů. Rozsah článku je redakcí striktně omezen.

Dlouho diskutovaným tématem je nedaleká tržnice. Tu považujeme za důležitou součást celého prostoru. Je v nevyhovujícím stavu, chybí kvalitní přívod vody a elektřiny.

Zároveň je zde potenciál vytvořit zde místa k posezení a trávení času. Chybět by neměly zelené prvky. Samotné náměstí je nyní rozděleno na dvě části a pro scelení území by bylo vhodné je bezpečným způsobem propojit v jeden funkční celek tak, jak to bylo zamýšleno při výstavbě. Předprostor Akordu je spíš děravým parkovištěm a není reprezentativní. Park by měl vybízet k trávení času a k relaxaci všech věkových kategorií.

Celé území je nutné revitalizovat i s ohledem na to, že je dějištěm kulturních akcí. Místo má potenciál ke komunitním setkáváním. Vzhledem k lokalitě je ale třeba vyřešit bezpečnost.

Zdroj: Jižní listy – Říjen 2023