Pirátský názor: Jižní listy – Listopad 2023

U příležitosti Světového dne duševního zdraví se v říjnu konala řada besed, přednášek, workshopů atd. Z jejich závěrů vyplývá, že se stále více jedinců, včetně dětí, potýká s psychickými problémy Jaké nástroje by obec mohla, případně měla, využívat k tomu, aby lidí s duševními poruchami a onemocněním ubývalo, a nikoliv přibývalo?

„Pirátský názor“ je odpověď Pirátů z Jihu na pravidelnou měsíční otázku redakce Jižních listů. Rozsah článku je redakcí striktně omezen.

Péče o duševní zdraví je oblastí, ve které jsme jako společnost zaspali. Velmi názorně vidíme dopady u dětí.

Dnešní doba je pro ně psychicky velmi náročná. Spousta z nich pochází z rozvrácených či rozpadajících se rodin, špatného sociálního zázemí, bojují se závislostmi na moderních technologiích. Na již tak komplikované situaci se navíc podepsalo období covidové pandemie, které dětem zničilo sociální vazby. K řešení těchto problémů školy potřebují nové pracovní pozice – zejména školní psychology, sociální a speciální pedagogy. Část těchto pozic hradí ministerstvo, s částí by mohl pomoci zřizovatel – náš obvod nebo město.

Pomohla by také širší a cílenější nabídka trávení volného času, nízkoprahových a komunitních center. Obecným řešením může být podpora a osvěta.

Zdroj: Jižní listy – Listopad 2023