Pirátský názor: Jižní listy – Říjen 2019

Participativní rozpočet je nástrojem přímé demokracie, díky kterému jednotlivci rozhodují o rozdělení vyčleněné části obecního rozpočtu. V případě Ostravy-Jihu se v rámci již 4. ročníku rozděluje na nápady obyvatel obvodu 7 milionů korun. Každoročně je podáno několik desítek návrhů, o kterých hlasuje průměrně 4000 lidí. Ve světě se na participativní rozpočet vyčleňují částky v řádech desítek milionů korun a hlasování se mnohdy účastní více obyvatel, než kolik hlasuje ve volbách do místních zastupitelstev. Co by podle vás zvýšilo aktivní přístup obyvatel Jihu jak z hlediska podávání projektů, tak z hlediska hlasování?

„Pirátský názor“ je odpověď Pirátů z Jihu na pravidelnou měsíční otázku redakce Jižních listů. Rozsah článku je redakcí striktně omezen.

Jako jednu z možných cest vidíme například bližší spolupráci s krajem. Loni byl participativní rozpočet otevřený pro základní školy, tuto možnost lze rozšířit a zapojit i střední školy. Pořádání přednášek a besed o veřejném prostoru může povzbudit zájem obyvatel o jejich okolí a zvýšit tak jejich chuť něco společně tvořit a podílet se na změně svého okolí. Chybí možnost se na webu Společně tvoříme Jih přihlásit k odběru a dostávat důležité novinky e-mailem. Stejně tak si umíme představit lépe využitý potenciál sociálních sítí.

Zdroj: Jižní listy – Říjen 2019