Pirátský názor: Jižní listy – Prosinec 2023

Zastupitelstvo obvodu schválilo finanční příspěvek, který dětem a dospělým z Jihu umožní častější volnočasové a kulturní aktivity. V čem spatřujete výhody a nevýhody tohoto systému Corrency?

„Pirátský názor“ je odpověď Pirátů z Jihu na pravidelnou měsíční otázku redakce Jižních listů. Rozsah článku je redakcí striktně omezen.

Výhodou systému Corrency je dovolená podpora místní ekonomiky a nízkoprahový přístup občanů Jihu k volnočasovým aktivitám a kultuře. Pro domácnosti s nízkým příjmem to může být často jediný způsob, jak zaplatit dětem a sobě tento typ aktivit. V době, kdy děti mnohdy nejsou vedené ke sportu a ke kroužkům, je to dobrý nástroj pro obec, jak tyto aktivity více zpřístupnit bez nadbytečné administrativy.

Nevýhodou je pak nespravedlnost systému při rozdělování alokovaných prostředků. Na tento příspěvek dosáhnou ti, kteří přijdou jako první. Dále se musí informace o tomto projektu dostat mezi osoby nejvíce ohrožené chudobou, které by takový příspěvek nejvíce uvítali. Také se otevírají otázky na udržitelnost modelu a rizikovost zneužití podpory poskytovatelů služeb.

Zdroj: Jižní listy – Prosinec 2023