Pirátský názor: Jižní listy – Leden 2021

Začal nový rok. Co považujete za nejdůležitější výzvy, které před naším obvodem bezprostředně stojí? A kterým směrem hodláte letos napnout nejvíce sil Vy? Ve znamení čeho pro Vás z pohledu zastupitele bude začínající rok 2021?

„Pirátský názor“ je odpověď Pirátů z Jihu na pravidelnou měsíční otázku redakce Jižních listů. Rozsah článku je redakcí striktně omezen.

Obvod se musí vyrovnat s následky pandemie koronaviru, hlavně s ohledem na rozpočet, který letos je a asi bude ještě menší. Z investic bychom rádi viděli opravené podchody na ul. Horní a Tylově nebo zateplené a opravené budovy škol. Technickým službám a KZOJ přejeme úspěšný rozvoj. Letos by měl být také hotov strategický plán, jehož realizaci pečlivě sledujeme a připomínkujeme.

Piráti budou i nadále plnit opoziční roli, která spočívá mimo jiné v kontrole práce koalice. Zároveň však budeme opět přicházet s vlastními návrhy nebo komentáři, které patří do našeho programu nebo jsou jednoduše logické. Budeme nadále hodnotit veřejné zakázky, sledovat vývoj investic nebo situaci ve školství. Chceme obvodu pomáhat, nejen kritizovat. Naši práci najdete na podplachtami.info.

Zdroj: Jižní listy – Leden 2021