Pirátský názor: Jižní listy – Duben 2020

Domníváte se, že současné dění okolo koronaviru dlouhodoběji ovlivní životy občanů v našem obvodě? Dá se z aktuální situace vyvodit nějaké poučení do budoucna?

„Pirátský názor“ je odpověď Pirátů z Jihu na pravidelnou měsíční otázku redakce Jižních listů. Rozsah článku je redakcí striktně omezen.

Ovlivní. Rozsah škod ale teď neznáme. Kvůli nekompetentnosti naší vlády a hlavně premiéra budou ale obrovské – na lidech i ekonomice. Bude potřeba hledat cesty k oživení podnikání, také je nutno řešit, jak pomoci lidem, kteří budou mít problém s placením závazků vůči obvodu (nájem, splátkové kalendáře). Poučení by mělo nastat už nyní – zpracovat analýzu chodu úřadu, potřeb a spotřeb materiálu úřadu i všech příspěvkových organizací, udržovat si přehled o dění v obvodu a následně připravit krizové strategie včetně finančních kalkulací.

Zdroj: Jižní listy – Duben 2020