Zastupitelstvo bylo mimořádné a proběhlo za minutu dvanáct

Osmé zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih bylo mimořádné hned z několika důvodů. První z nich naznačí datum jeho konání, 12. března 2020. Den, kdy Vláda ČR vyhlásila kvůli koronavirové pandemii stav nouze. Zastupitelé se o tom dozvěděli po skončení jednání. Druhý důvod byl ten, že osmé zasedání projednalo celých třicet materiálů! Třetí důvod byl, že se nám podařilo prosadit první usnesení, které naše strana navrhla (více zde).

Na začátku drželo zastupitelstvo minutu ticha za zesnulého Milana Balabána (3. 6. 1944  – 9. 1. 2020), bývalého senátora za náš obvod, zastupitele a náměstka primátora města Ostravy. 

Slib zastupitele složil nový zastupitel Petr Opletal, který převzal mandát po odstoupivším Martinovi Štěpánkovi[1]iDNES.cz: Exnáměstek primátora Ostravy končí v politice kvůli dopravním přestupkům – … Continue reading z ODS.

Z programu zasedání byly staženy dva materiály: Stanovisko k převodu části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská, a Stanovisko k bezúplatnému převodu částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská. 

První jmenovaný pojednával o darování části pozemku na ul. Kpt. Vajdy nedaleko komplexu Ostravské sportovní, z. s., Moravskoslezskému kraji, přesněji tedy jeho organizaci Sportovní  gymnázium Dany a Emila Zátopkových se sídlem na Volgogradské ulici. Na předmětném pozemku stojí tělocvična, kterou gymnázium využívá. V následujícím materiálu žádá Moravskoslezský kraj o bezúplatný převod pozemků na Volgogradské ulici. Na nich chce pro gymnázium vybudovat přímo u školy nové sportovní zařízení. Projekt nese název Sportovní komplex Volgogradská. Původně projekt počítal s výstavbou dvou tělocvičen. Jeho realizace by znamenala z hlediska vlivu na životní prostředí kácení zeleně, zhoršení kvality životního prostoru zdejších obyvatel a nedostatek parkovacích kapacit. Projekt sledujeme a podrobně se mu budeme věnovat v některém z dalších článků. O původním záměru pojednává např. zpráva na webu MS stavby[2]Stavby v MS kraji: Sportovní komplex Volgogradskáhttps://www.msstavby.cz/sportovni-komplex-volvogradska-21-01-2020/.

Důvodem stažení obou materiálů bylo rozhodnutí kraje postavit pouze jednu z plánovaných tělocvičen. Rozhodnutí přišlo dva dny před zasedáním zastupitelstva a bylo by od zastupitelů nezodpovědné hlasovat pro něco, na co neměli dostatečný čas k prostudování a připomínkování, zvlášť když se jedná o tak velkou záležitost. 

A proč tedy neproběhne ani převod pozemků na ul. Kpt. Vajdy? Dohoda obvodu, města a kraje je totiž taková, že až se postaví sportovní komplex na ul. Volgogradská, tělocvičnu na ul. Plzeňská a pozemky kolem dostane do správy obvod. Akorát radnice zatím neví, k čemu jí tělocvična bude, zda ji otevře spolkům a veřejnosti nebo udělá sklad technických služeb. Doufejme, že nebude prodána.

Poté už se spustilo samotné projednávání bodů a hlasování. Schválili jsme finanční krytí na zajištění bezbariérovosti a modernizaci učeben v základních školách Provaznická a Březinova.

Dlouho se diskutovalo o daru městské společnosti Ostravské městské lesy, s. r.o., a žádala dokrytí realizace dopadové plochy pod dětskou lanovku, kterou v Bělském lese minulý rok vybudovala na přání obvodu. Už samotná realizace lanovky není transparentní (finanční dar se nedá kontrolovat) a překvapilo nás, že společnost dopadovou plochu neřešila už před rokem, kdy se o financování stavby dětského prvku hlasovalo poprvé[3]Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 06.06.2019 – … Continue reading. Vysvětlení pana ředitele nebylo uspokojivé. Rozumíme nutnosti zajistit bezpečné prostředí pro děti, ty ale nemohou být rukojmími pro nepromyšlené a netransparentní financování. Proto jsme se u hlasování zdrželi. 

U materiálu Aktualizace příloh zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih jsme si předem vyžádali seznam majetku. Přehled je vždy součástí schvalování a tady chyběl. Bylo nám vyhověno, proto při další případné aktualizaci můžeme srovnat rozvoj TSOJ po majetkové stránce.

U materiálu Stanovisko k prodeji pozemků včetně stavby v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská, jsme hlasovali proti. Budovu – sklad technických služeb – chtěl odkoupit spolek Ostravská sportovní, z. s., aby ji mohl přestavět na zázemí pro trenéry. Technické služby nejdříve vydaly záporné stanovisko, že budovu potřebují, a radnice tedy začala shánět nové prostory. Podařilo se je najít na Volgogradské ulici. Nepřípustnou skutečností je, že prostory byly vystěhovány a uvolněny, než celou věc schválilo zastupitelstvo. Extrémně přívětivý přístup obvodu ke sportovnímu spolku Ostravská sportovní, z. s., považujeme dlouhodobě za nevhodný[4]Pod plachtami: Když se kácí les, létají třískyhttps://podplachtami.info/sport/kdyz-se-kaci-les-letaji-trisky/.

Na zasedání se opět dostala na přetřes situace kolem OC Odra. Tentokrát se projednávaný bod týkal prodeje pozemků společnosti LIDL pro výstavbu parkoviště. Tak jako minule, ani tentokrát vedení radnice nedokázalo vysvětlit vztahy mezi všemi dotčenými subjekty. S OC Odra to tedy bude ještě hodně zajímavé.

Stanovený program ukončilo hlasování o námi navrženém usnesení ve věci změny jízdních řádů společností Dopravní podnik Ostrava. Bylo potěšující vidět na hlasovací tabuli 43 hlasů PRO.

V diskuzi jsme podpořili žádost občanky na vybudování rekreační zóny na pravém břehu řeky Ostravice od mostu pro pěší ze Šídlovce až po jez Ostravice a požádali starostu, aby ze své pozice věc projednal s Povodím Odry, případně MMO.

Dále jsme se zeptali jak radnice reagovala na dosavadní opatření vlády kvůli zamezení šíření koronaviru. Zastupitelům bylo sděleno, že probíhá zajištění ochranných pomůcek, dezinfekčních prostředků a zlepšení hygieny ve školských zařízeních. Radnice postupně reaguje na opatření ministerstva zdravotnictví.

Zasedání zastupitelstva proběhlo tentokrát poklidně, bez vzájemných přestřelek a relativně věcně.

Záznam

Celý záznam zastupitelstva můžete zhlédnout na YouTube kanálu našeho obvodu.

8. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, dne 12. 3. 2020.

Reference

Reference
1 iDNES.cz: Exnáměstek primátora Ostravy končí v politice kvůli dopravním přestupkůmhttps://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/martin-stepanek-rezignace-ostrava-prestupky.A200310_538354_ostrava-zpravy_jog
2 Stavby v MS kraji: Sportovní komplex Volgogradskáhttps://www.msstavby.cz/sportovni-komplex-volvogradska-21-01-2020/
3 Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 06.06.2019https://ovajih.ostrava.cz/cs/radnice/organy-samospravy/zastupitelstvo-1/usneseni-zastupitelstva/volebni-obdobi-2018-2022/volebni-obdobi-2018-2022/4_zastupitelstvo.pdf
4 Pod plachtami: Když se kácí les, létají třískyhttps://podplachtami.info/sport/kdyz-se-kaci-les-letaji-trisky/