Co přineslo 5. zasedání zastupitelstva na Jihu?

Tentokrát bohužel ve čtyřech…

Nejzajímavější bod, týkající se OC Odra, byl přesunut na listopadové zasedání. Rýsuje se možnost, že by ruinu a příslušné pozemky koupila společnost Lidl, ale není to tak jednoduché. Určitě vám k celé věci sdělíme více, až budeme i my znát veškeré informace. Zatím to vypadá, že nás v listopadu čeká ještě zajímavá a pravděpodobně i diskuze. Na programu zasedání tak nezbyl žádný sporný bod a proto celé zasedání plynulo relativně klidně. Ovšem, našly se zajímavé momenty.

Úpravy jednacího řádu

Koalice neschválila návrh hnutí LEČO na zařazení programového bodu,  kterým by se stal jednací řád zastupitelstva více vstřícný k občanům.

Prodeje pozemků

Padl dotaz, jak je možné, že letos na každém zastupitelstvu prodáváme pozemky (kusy zahrad, pásy zeleně za plotem apod.). Paní vedoucí majetkového odboru sdělila, že jejím odborem byla iniciativně minulý rok provedena kontrola veškerých majetkových vztahů v obvodu a nyní probíhá prodej pozemků lidem, kteří např. mají plot na obecním pozemku jako součást své zahrady a historicky jej užívají defacto neoprávněně. Toto vypořádání umožní předejít majetkovým sporům při změně legislativy nebo výměně vlastníků. Palec hore a poklona paní vedoucí! Jiná koncepce pronájmu nemovitostí, kterých se výše uvedené případy netýkají, ale stále není a asi se s ní ani nepočítá. My upozorňujeme už dlouho, že pravidla by měla existovat pro všechno. Je to transparentní.

Dotace na rekonstrukci ul. Mjr. Nováka

Schválili jsme podání dotace na rekonstrukci ul. Mjr. Nováka. Oprava je potřeba, situace tam je špatná. Díky rekonstrukci by měla přibýt i parkovací místa. Pan starosta slíbil, že se ulice zrekonstruuje i bez dotace. Každopádně držíme palce, ať to odbor strategického rozvoje dobře zprocesuje a dotaci získáme. Kácet se, věříme, nebude.

Sucho na Jihu

Náš Ondra Netočný vznesl v bodu Dotazy, připomínky dotaz k suchu, které Jih trápilo hlavně v červenci a proměnilo obvod v savanu. Zeptal se p. místostarosty Hübnera, zda jsme na sucho schopni příští rok nějak reagovat, např. tím, že nevyjedou sekačky vždycky ale jen v momentě, kdy to bude vyžadovat situace. Reakce pana Hübnera byla překvapivá. Na začátku se bránil, že není schopen ovlivnit počasí a že nemůže říct, jaké bude příští rok. K výšce trávy sdělil, že zadávali pokos na nejvyšší možnou délku, ale že brali ohled na to, aby vegetace prospívala (že to na mnoha místech jaksi nevyšlo, to nedodal). Zároveň se bránil tím, že sucho bylo všude, nejen na Jihu (no jo, ale někde s tím aspoň něco dělali) a dodal, že jak se vede pokos na Jihu, to nemá na klima vliv. Ondra mu za odpověď poděkoval, zdůraznil, že chápe skutečnost, že počasí neovlivní ani rada, ale jeho dotaz spíš směřoval k tomu, zda je nutné kosit, když je tráva úplně spálená. To pan místostarosta souhlasil, že nutné není. Jeho stranický kolega Smoleň poté dodal faktické informace k četnosti a způsobu kosení, čímž se snažil trochu zjemnit způsob místostarostova vystupování. Pan Mouka přímo řekl, že očekával jako reakci nikoliv výmluvu na nemožnost ovlivnit počasí, ale přiznání pochybení a nedokonalostí a reakci na ně. Konečně asi panu Hübnerovi došlo, že Ondra na něj nepodnikl žádný záškodnický výpad a popsal, že monitorovali jednotlivé případy, snažili se problémy řešit a do příště přijmou opatření. Také uvedl, že na odboru rozjeli nyní projekt koncepce zeleně, která jim má říct, jak se o zeleň starat. Bohužel sdělení zabil prohlášením, že se trávníky zvetily a jsou regenerované. To ano, jistě. Ale tomu mrtvému hmyzu a ptactvu je to už nyní jedno.

Spalovna

Ondra také pozval přítomné na veřejné projednání ke spalovně nebezpečných odpadů dne 6. 9. 2019. Pavlína pak požádala o zveřejnění pozvánky na FB Ostravy-Jihu. Asi jsme byli hodní, pozvánka byla zveřejněna hodinu po skončení zastupitelstva.

Strategický plán

Pavlína vznesla klasický dotaz – jak to vypadá se strategickým plánem? Místostarosta Dohnal sdělil, že vedoucí odboru strategického rozvoje připravuje zakázku na supervizora strategického plánu a že na podzim se plánuje informační setkání zastupitelů k této věci.

Parkoviště na Aviatiků

V diskuzi s občany vystoupila paní s tím, že obyvatelé vchodů na ul. Aviatiků odmítají parkoviště ve dvoře u dětských hřišť, že podali petici, která je zbytečná, protože radnice od stavby parkoviště neupustila. Pavlína vystoupila s prohlášením, že projekt Piráti neznají, ale pokud v dané lokalitě necítí občané potřebu mít parkoviště, tak ať to rada uváží a nebere zbytečně lidem prostor a nedává jej autům.

Uff, zvládli jsme to dobře a jedeme dál!

Záznam

Celý záznam zastupitelstva můžete zhlédnout na YouTube kanálu našeho obvodu.

5. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, dne 5. 9. 2019.